Benassal contra el càncer
Benassal contra el càncer

Un any més Benassal ha arreplegat donatius a favor de l’Associació Espanyola contra el Càncer. En els porxos de l’Ajuntament les dames i membres de la corporació van ser els encarregats d’arreplegar els donatius.