Sondeig

 

Sondeig
Sondeig

Ares del Maestrat, amb part del seu terme a la conca de l’Ebre té problemes d’abastiment d’aigua. Vilafranca demana diners a la Diputació, la Generalitat i la Confederació de l’Ebre per perforar un nou pou que ajude a garantir el subministrament al poble. Forcall també té problemes d’abastiment perquè la bomba del pou de Sorita no és suficient. Aigües avall del Bergantes, al costat del terme de Sorita, va a construir-se una nova presa. 

El Riu Bergantes travessa Els Ports i tots els pobles pertanyen a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. Molts temes damunt la taula que avui tractarà el president de la Diputació de Castelló, Javier Moliner, amb responsables de la Confederació de l’Ebre a Saragossa.

Fa un mes ja va estar alli l’alcalde de Vilafranca i diputat autonòmic, Óscar Tena, demanant inversions per finançar els 215.000 euros que li calen a Vilafranca per perforar un nou pou. Avui vos contarem el resultat de la reunió a www.diadia.es.