Imatge AEMET dijous

Continuar llegint per a conèixer l’informe emès pel Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat