Avís per pluges i tempestes a tota la Comunitat

191
Imatge AEMET dijous

Continuar llegint per a conèixer l’informe emès pel Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat