Avancen els treballs de restauració a l’Ajuntament d’Ares

112
PUBLICITAT

A l’edifici de l’Ajuntament d’Ares s’estan executant obres de restauració i millora que actualment estan enfocant-se al desmuntatge de la teulada i a l’enderrocament d’algunes parets de l’interior. Així doncs, aquesta part del projecte està prevista que finalitze a l’octubre, quan s’aconseguirà adequar totes les plantes de l’edifici i millorar l’accessibilitat per a totes les persones amb la instal·lació d’un ascensor per a persones amb mobilitat reduïda.

A més, la restauració de la teulada anirà acompanyada de la façana de l’edifici, tot per ser més eficients energèticament. L’edifici que alberga les oficines municipals d’Ares del Maestrat té un component històric i cultural que el converteix en bé de rellevància local. L’objectiu és treballar en l’envolupant tèrmica de les façanes i les cobertes i derrocar la coberta actual i el forjat de la falsa.