1-MAS HELISUPERFICIES

La construcció de la base de Catí, prevista dins del Pla d’Helisuperfícies de la Diputació de Castelló, s’iniciarà en les pròximes setmanes ja que es troba molt avançat el procés administratiu previ. A més de la base de Catí, també és imminent la de La Salzadella i Llucena. També estan previstes i en tràmits administratius les plataformes de Sorita, Barracas y Viver. L’actuació forma part de la incorporació de 15 noves helisuperfícies a la xarxa provincial. La intenció és reduir el temps de resposta sanitària davant emergències a menys de 20 minuts.