PLA COMARCAL DROGUES

L’equip social de base de la Mancomunitat Comarcal Els Ports van participar en la reunió d’avaluació de les activitats del Pla comarcal de prevenció de drogues 2017/2018 que es va realitzar en setembre a Morella. En ella van participar professionals sanitaris, educatius i de joventut, així com altres voluntaris. A més, també es van determinar les mesures previstes per al curs 2018/2019