Avalem Experiència i els contractes per a majors de 30 anys

561
PUBLICITAT

Un total de 500 corporacions locals de la Comunitat Valenciana contractaran a persones desocupades a partir de 30 anys gràcies a les subvencions EMCORP emmarcades en el Pla Avalem Experiència. Avalem Experiència és un projecte posat en marxa pel Consell a través del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, Labora, per a donar suport a la inserció Laboral de les persones desocupades.

Labora va convocar el juny passat ajudes amb valor de 14 milions d’euros per a la contractació del voltant de 1.000 persones desocupades a partir de 30 anys per part de corporacions locals per a realitzar obres o serveis d’interés general en 2019. El llistat d’entitats beneficiàries poden consultar-se en la web de Labora.

L’import de les subvencions és de 17.000 euros mínim i es destinaran al finançament dels costos salarials i la cotització a la Seguretat Social de les persones contractades. Els contractes han de tindre una durada de, almenys, sis mesos a jornada completa.

Les persones participants en aquest programa seran seleccionades per sondeig entre les inscrites com a demandants d’ocupació en els Espai Labora dels municipis corresponents. En aquestes seleccions tindran prioritat aquelles persones que estiguen realitzant un itinerari d’inserció.

Actuacions d’Avalem Experiència

Avalem Experiència és un programa integral dirigit a persones majors de 30 anys en situació de desocupació, que té com a finalitat combatre la situació d’emergència social que suposa l’elevada taxa de desocupació, especialment en els grups de majors de 50 anys i en les persones que fa més de 12 mesos que són desocupades.

Per al secretari autonòmic d’ocupació, Enric Nomdedéu, el Pla Avalem Experiència és “una eina fonamental per a integrar a persones que han quedat excloses del món Laboral”. A més, de les ajudes del programa EMCORP, altres actuacions del Servei Valencià d’Ocupació emmarcades aquest Pla són els programes de foment del treball autònom, els plans d’ocupació persones desocupades de llarga durada i persones majors de 50 anys, o els programes mixtos d’ocupació-formació.

Així mateix, Nomdedéu ha avançat que Labora impulsarà una nova convocatòria del Programa d’Iniciativa Social, destinada a la contractació de persones desocupades, preferentment en situació de desocupació de llarga durada, en els municipis de la Comunitat en risc de despoblament.

“Treballem per la inclusió i la integració en el mercat de treball, però som conscients que encara queda molt treball de fons per a fer, per a transformar el model productiu i generar ocupacions més estables i de més qualitat, i aquest és el nostre compromís des de la Generalitat”, ha conclòs Nomdedéu.

VA SER NOTÍCIA A DIADIA