Autoritzades més del 80% de sol·licituds per a cremes agrícoles després de certificar que s’ajusten a la normativa

105
Incendi forestal
Incendi forestal
PUBLICITAT

La suspensió excepcional de cremes en zones forestals perseguix minimitzar el risc d’incendis

La Conselleria de Justícia i Interior, en coordinació amb la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, ha emés ja 36 autoritzacions extraordinàries per a cremes agrícoles individuals, dins dels supòsits de flexibilitat que permet la suspensió temporal adoptada recentment a causa de l’elevat risc d’incendis forestals.

Fins hui s’han rebut 44 sol·licituds i s’han remés 36 informes favorables a la crema des del Servici de Sanitat Vegetal de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a la Direcció General de Prevenció d’Incendis, és a dir, el 81,1 % s’han resolt favorablement en certificar que s’ajusten a la normativa. De les sol·licituds restants, 3 d’estes no entraven dins de l’aplicació de la resolució i les 5 restants s’han retornat per a esmenar-les.

L’elevat risc d’incendis forestals a la Comunitat Valenciana va ser el que va motivar la suspensió temporal de les cremes de marges de cultiu o de residus vegetals en les parcel·les situades en terrenys forestals, confrontants o situats en la Zona d’Influència Forestal.

Segons ve recollit en esta resolució la suspensió es motiva “vistes les especials condicions de risc d’incendis forestals que està afectant la Comunitat Valenciana, provocat per un notable dèficit de precipitacions, superior al 90 % en algunes comarques, que es prolonga des de l’estiu passat, al qual acompanya unes temperatures inusualment elevades i reiterats episodis de forts vents terrals.”

A això afig “que estes condicions meteorològiques acumulades per un període de temps tan prolongat han provocat una situació d’elevat estrés hídric en la vegetació, que es troba molt dessecada i amb un baix contingut d’humitat, la qual cosa fa que esta estiga més disponible per a cremar, facilitant les ignicions i la propagació posterior del foc”.

És necessari assenyalar que, des de l’aprovació de la suspensió de les cremes el 15 d’abril, la situació en els boscos valencians s’ha agreujat, la qual cosa ha augmentat l’efecte de la sequera meteorològica a causa de l’absència de precipitacions, en la humitat de la vegetació, que encara és més baixa. Així, el risc de grans incendis continua vigent.

Esta suspensió no afecta les parcel·les situades a més de 500 metres de distància de terrenys forestals, que tal com arreplega de l’annex VIII, del Decret 91/2023 del reglament forestal del reglament forestal de la Comunitat Valenciana.

Excepcions autoritzades

Cal recordar que en la resolució emesa el passat del 15 d’abril establia les excepcions següents: les parcel·les en les quals es troben residus agrícoles que hagen de ser eliminats per raons fitosanitàries mitjançant l’ús de foc, i les parcel·les en les quals es van arrancar cultius llenyosos abans de la publicació de la resolució i estiguen pendent de crema per a la replantació o transformació. Totes estes excepcions s’estan certificant després de la supervisió tècnica coordinada entre la Conselleria de Justícia i Interior, en coordinació amb la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Les sol·licituds poden presentar-se en qualsevol registre oficial, preferentment en l’Oficina Comarcal Agrària a la qual pertanga l’explotació.