“Assenyalem Els Ports” el projecte de Creu Roja per a fomentar l’autonomia de les persones amb diversitat funcional a la comarca

82

Nota de premsa Creu Roja Morella-Els Ports

  • Un taller ocupacional sobre camins rurals que té com a objectiu millorar el benestar de les persones participants i dinamitzar una de les zones de la província afectada per la despoblació
  • Fundació La Caixa finança amb una quantitat de 31.950 euros el projecte que l’organització humanitària durà a terme amb aquest col·lectiu a la comarca dels Ports

Creu Roja inicia a la comarca dels Ports un projecte social dirigit als veïns i veïnes amb diversitat funcional.

“Assenyalem Els Ports” consistirà en la creació d’un taller d’ocupació centrat en la investigació sobre camins rurals de la comarca, per a la seua posterior senyalització de rutes. “Amb aquest projecte es farà un treball transversal per a millorar el benestar personal i social de les persones participants”, ha indicat la persona tècnica de Creu Roja encarregada del desenvolupament del projecte.

El nou projecte, que es realitza en col·laboració amb Obra Social “la Caixa” en haver sigut seleccionat dins de les Convocatòries Socials en 2019, es durà a terme des de febrer a novembre de 2020, en el qual s’estima que participen unes 10 persones amb diversitat funcional, en la seua gran majoria amb discapacitat intel·lectual o amb patologies relacionades amb la salut mental, i que seran seleccionades prèvia entrevista per a veure que compleixen amb els requisits per a poder ser beneficiàries del projecte. L’assemblea local de Creu Roja Espanyola a Morella – Els Ports obri el termini d’inscripcions per a les persones interessades, del 10 al 21 de febrer.