Ares treballa en la millora de camins en els Plans Provincials

256

L’Ajuntament d’Ares del Maestrat està executant els Plans Provincials que li corresponen als masos del seu terme municipal. Així s’està duent a terme la millora de la pista del Mas de Sensio i Sant Joan. Properament es durà a terme la millora del camí del Mas d’Enferre.

Asfaltat a la Montalbana

D’altra banda també s’han iniciat els treballs d’asfaltat a la masia de La Montalbana.

Cablejat

Al poble la inversió dels Plans Provincials s’està centrant en el soterrament dels cables del nucli històric de la localitat.