Ares separa les aigües fecals de les pluvials per evitar el colapse de la depuradora

663
PUBLICITAT
Carrer
-Nota de premsa-
L’Ajuntament d’Ares del Maestrat ha iniciat un procés per separar les aigües que desemboquen a la depuradora del municipi. L’actuació s’ha iniciat al carrer Peguesa, segons ha assenyalat l’alcalde de la població, Abelardo Tena.

En aquest carrer s’ha realitzat un canvi integral de les instal·lacions de llum, aigua i clavegueram. En aquest sentit s’ha separat la xarxa de col·lectors d’aigües pluvials de la xarxa d’aigües fecals. Fins ara totes les aigües desembocaven a la depuradora.
El funcionament en períodes normals és adequat, però quan es produeixen pluges torrencials el cabal arribava a ser excessiu. És per això que a partir d’ara les aigües pluvials no desembocaran directament a la depuradora. D’aquesta manera es millorarà notablement l’eficiència d’aquesta instal·lació.
Al carrer Peguesa l’Ajuntament ha procedit a aixecar el paviment i a soterrar les canalitzacions de llum, aigua i telèfon. D’aquesta manera es deixa preparat per eliminar cables de les façanes. En aquest carrer quedarà una segona fase perquè sobre el formigonat actual es puga col·locar pedra, seguint l’estètica urbana de la resta del municipi.