Ares convoca una plaça per a la Unitat de Respir Familiar

333
PUBLICITAT

L’Ajuntament d’Ares del Maestrat ha realitzat una convocatòria pública d’ocupació per a cobrir una plaça en la Unitat de Respir Familiar. El servei es presta amb càrrec a una ajuda de la Diputació de Castelló. L’Ajuntament cerca un dinamitzador sociocultural amb una jornada de 10 hores setmanals. La unitat de respir està destinada a majors, pensionistes i persones amb discapacitat física o en fase inicial de deterioració cognitiva.

La Unitat de Respir oferirà atenció integral, individualitzada i dinàmica, de caràcter social i sanitari i de suport familiar, amb la finalitat de millorar el seu nivell d’autonomia personal mentre continuen en el seu entorn.