Apareixen restes d’inhumacions en les noves excavacions de Portell

666
Apareixen restes d’inhumacions en les noves excavacions de Portell
PUBLICITAT

A Portell de Morella estan realitzant-se una sèrie de sondejos arqueològics a la part del Corro per tal d’establir si es conserven restes arqueològiques al seu subsòl. És una actuació que ha promocionat l’Ajuntament de Portell, cofinançada per la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana, dintre d’un projecte més ambiciós d’estudi i de posada en valor de les estructures medievals que encara es conserven al municipi. En aquest cas en concret, a més dels sondejos s’estudiaran els paraments de torres i muralles per tal d’obtenir informació arqueològica que puga ser útil en la redacció d’un Pla director per a la recuperació de les muralles de Portell.

La primera excavació va ser el 2018 amb motiu de l’adequació de la Casa Abadia com a allotjament turístic, per saber, a partir de la seua torre, de quina època és el castell. Gràcies a aquells sondejos, ja se sap que pertany a mitjan s. XIII.

El 2019 va realitzar-se un segon sondeig a una de les torres de la muralla per corroborar les cronologies de l’any anterior. Durant aquest, van sorgir materials del s. XIV i s. XV i restes d’un possible forn.

Enguany, a l’excavació del Corro s’han trobat, fins al moment, dos enterraments que obren la teoria que allò fos el lloc d’enterrament dels s. XIII i XIV, és a dir, dels moments fundacionals de Portell de Morella. A més, s’han trobat restes de materials de les mateixes dates.

D’aquests enterraments, fins al moment s’han trobat dos cranis, un d’ells en molt bon estat de conservació, i diversos ossos de l’esquelet. Quan estiguen tots dos cossos destapats per complet, aquestes restes seran enviades a laboratori per identificar-ne el sexe, l’antiguitat i les possibles causes de mort, entre altres aspectes. 

Aquest descobriment suposa un gran pas per a la investigació històrica del passat de Portell.