Ampliar les actuacions de millora de camins rurals, una de les mesures prioritàries que impulsarà Un Equip per Morella

245
PUBLICITAT

Els socialistes morellans també van a renovar el túnel de desinfecció de camions i impulsaran un conveni per a l’ús de la bàscula amb la Cooperativa ‘Sant Antoni Abad’

Lluitar contra la sequera amb noves basses per al subministrament d’aigua i noves inversions amb el Pla Forestal per prevenir incendis, entre les mesures d’Un Equip per Morella

Seguir amb la política de millora i arreglament de camins rurals i pistes, com s’ha vingut fent en els darrers anys, per tal de facilitar l’activitat del sector agropecuari morellà és un dels objectius de la candidatura ‘Un equip per Morella’ per a la propera legislatura. Optimitzar els accessos a les explotacions és una necessitat ineludible per al món agrícola i ramader del terme de Morella per això es crearan noves línies d’ajuda i actuació amb la resta d’administracions i propietaris, així com l’optimització del treball amb els serveis de maquinària provincial.

Altres de les mesures previstes per la candidatura del PSPV-PSOE és la renovació del túnel de desinfecció per als camions. Així mateix l’Ajuntament socialista vol impulsar un conveni amb la Cooperativa ‘Sant Antoni Abad’ per l’ús de la bàscula per a totes les empreses morellanes.

La sequera és un altre dels problemes que afecta al sector i per tal de minimitzar els seus efectes i per poder abeurar el ramat de les explotacions que la pateixen, des de l’Ajuntament es van a construir més basses en punts allunyats del terme, per facilitar també el subministrament als animals. Així mateix una altra important mesura per beneficiar a les explotacions serà la creació d’una taxa d’aigua més econòmica per als ramaders. Segons Joel Pascual, regidor d’agricultura i ramaderia, en moments difícils ‘és quan l’Ajuntament ha d’estar més al costat del sector i per això són més necessàries les polítiques efectives de recolzament a agricultors i ramaders’.

Per altra banda, per lluitar contra el perill d’incendis s’impulsaran les actuacions derivades del nou Pla Forestal aprovat recentment, per a millorar la gestió dels boscos públics i privats del terme de Morella.  En aquest sentit, també es fomentarà més si cap la pràctica de la ramaderia extensiva.

Declarar Vallivana com a paratge natural, impulsar l’activitat de l’escorxador municipal impulsant la col·laboració amb empreses i cooperatives, la col·laboració a la Fira de Morella i potenciar la digitalització per a la implantació de nous sistemes de gestió, altres projectes que seran realitat en la nova legislatura.