Ampliació del termini de presentació de la PAC

527
Ampliació termini de la PAC
Ampliació termini de la PAC
PUBLICITAT

Nota de premsa Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

  • El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) amplia el termini de presentació de la PAC fins al 15 de maig per ordre ministerial i sol·licitarà a la CE l’ampliació fins al 15 de juny
  • Ja s’han iniciat els tràmits necessaris per a aconseguir que cap agricultor tinga problemes en la presentació de la seua sol·licitud única de la PAC de l’any 2020
  • Les Comunitats Autònomes fomentaran els mecanismes de presentació telemàtica de la PAC per a facilitar a agricultors i ramaders la presentació d’aquesta sol·licitud sense necessitat de realitzar desplaçaments

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ja ha sol·licitat a la Comissió Europea (CE) l’ampliació del període de sol·licitud de les ajudes de la Política Agrària Comuna (PAC) fins al 15 de juny perquè cap agricultor i ramader tinga dificultat per a presentar la seua sol·licitud única de la PAC de l’any 2020.

L’1 de febrer es va obrir el termini de presentació de la sol·licitud única de la PAC 2020 i la finalització estava prevista el pròxim 30 d’abril.

No obstant això, amb la publicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’Estat d’Alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s’estableixen una sèrie de restriccions al moviment de les persones que tindran un impacte notable en aquest procés de presentació de la sol·licitud única.

El MAPA ha iniciat la tramitació d’una ordre ministerial que establirà el 15 de maig com a data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud única per a la campanya 2020 en tot el territori nacional. Sobre la base de la reglamentació comunitària, a hores d’ara, aquesta és la data màxima fins la qual pot ampliar-se el termini sense modificar aquests reglaments.

Per això, el Ministeri ha demanat l’ampliació del termini màxim de presentació de la sol·licitud única a la CE fins al 15 de juny. D’ací a poc temps s’iniciarà la tramitació d’un Reglament d’Execució per a ampliar el termini màxim de presentació de la sol·licitud única fins a aquesta data.

El Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), en col·laboració amb les comunitats autònomes, fomentaran els processos de presentació telemàtica de la sol·licitud única i reforçaran les diferents alternatives que permeten aprofitar al màxim aquests mecanismes, perquè puguen continuar presentant-se mitjançant aquests mitjans el màxim nombre de sol·licituds. Això inclou tant la presentació telemàtica de la sol·licitud directament per l’agricultor, com els mecanismes de presentació telemàtica per part de les entitats col·laboradores. Les autoritats competents de les comunitats autònomes proporcionaran les instruccions pertinents a aquest efecte.

Tot això sense perjudici que, en els pròxims dies, es prenguen mesures addicionals per a assegurar la gestió, control i pagament de les ajudes de la PAC.

L’objectiu del Govern d’Espanya és facilitar el màxim possible a agricultors i ramaders, davant l’excepcionalitat creada després del decret de l’Estat d’Alarma, la presentació de la seua sol·licitud de la PAC de l’any 2020.