Alumnes de gestió forestal fan les seues pràctiques a Forcall

186

L’Ajuntament de Forcall segueix en marxa amb un projecte que pretén rendibilitzar l’aprofitament del bosc . Ja s’aprofita la biomassa que es genera en el terme municipal per al proveïment energètic de la calefacció al col · legi i l’IES . Ara l’ajuntament del municipi ha apostat per oferir la possibilitat als alumnes dels mòduls professionals de gestió forestal la realització de pràctiques .

El consistori els ofereix allotjament i el s estudiants poden realitzar les seves pràctiques a l’ termini municipal . Els estudiants es centren en la neteja de boscos en a una zona d’uns 4.000 metres quadrats . D’aquesta manera posen en pràctica l’après a les classes.Els joves , procedents de Llombai , en diferents períodes formatius , reben l’assessorament de l’Ajuntament de la localitat . L’Ajuntament de Forcall no descarta oferir més estades de pràctiques a joves , amb l’objectiu de millorar la seva formació i que , d’aquesta manera , el municipi sigui un banc de conocmiento i de pràctiques.