Albocàsser realitzarà un inventari de tots els seus béns

165

L’Ajuntament d’Albocàsser ha engegat una iniciativa per a conèixer detalladament tots els béns i propietats pertanyents a l’Ajuntament. L’alcalde, Antonio Querol, ha assenyalat que “anem a examinar totes les finques, propietats i edificis del municipi”.

Els tècnics inspeccionaran les dades administratives de cada terreny o propietat. Així se sabrà l’actiu patrimonial de la localitat.

Un altre objectiu és agilitar els tràmits administratius, ja que una vegada documentat tot el patrimoni per als serveis del municipi serà molt més fàcil accedir a ells en la tramitació de qualsevol expedient. Una empresa especialitzada serà l’encarregada de dur a terme els treballs.

L’inventari també suposarà, de manera efectiva, la protecció administrativa dels béns del municipi. Cada fitxa disposarà d’una descripció i portarà associada tota la documentació relacionada amb el ben patrimonial.