Ajudes per millorar el patrimoni de Todolella, Olocau, Portell, Cinctorres, Culla i Morella

104
AJUDES PATRIMONI

– La Diputació cofinança els Fons FEDER de Patrimoni amb ajudes de fins a 120.000 euros per municipi

Todolella, Olocau, Portell de Porella, Cinctorres, Culla i Morella es beneficiaran de les ajudes de la Diputació de Castelló amb les que cofinança els Fons FEDER de Patrimoni. En concret, cada poble podrà rebre un màxim de 120.000 euros per a la restauració dels béns patrimonials. A la província es recuperaran espais històrics d’un total de 33 localitats amb una partida de 2,5 milions d’euros. Es pretén, per tant, millorar el potencial turístic d’aquestes poblacions.

Així, per exemple, a Olocau del Rei es posarà en valor i es millorarà l’accessibilitat del cup, el celler i l’almàssera de la casa de la senyoria. A Todolella es recuperarà el Molí de Sant Onofre. Quant a Portell de Morella, es realitzaran obres de conservació de la muralla i rehabilitarà la bestorre del castell. A Cinctorres s’invertirà en la restauració del Palau SantJoans. Mentre, a Culla es rehabilitarà el Castell de cara al turisme. I si parlem de Morella, es contemplen dues actuacions: una primera de rehabilitació de la Torre Redona i una segona actuació de consolidació i restauració de la zona de la Torre Sant Francesc i Torre Pardala del castell.