Així va ser la jornada de Terres del Maestrat a Tírig

125