Així va ser la jornada de Terres del Maestrat a Sant Mateu

209