Així va anar el Duatló de Benicarló per al Tripicaio Vilafranca

257
PUBLICITAT

El passat diumenge 26 de febrer es disputava el Duatló de Benicarló, amb participació del Tripicaio Vilafranca.

En juvenil masculí, Martí Solsona cinqué, Pau Escuder sisé i Rubén Segura nové.

En juvenil femení, Laia Fabregat segona i Noa Honrubia sisena.

En cadet masculí, Noel Redón desé.

En cadet femení, Valeria Folch primera i Berta Monfort onzena.

En infantil masculí, Aitor Solsona seté, Xavi Escuder tretzé, Toni Monfort dinové i Julià Martí vint-i-dosé.

En infantil femení, Balma Reula sisena, Andrea Pitarch vuitena, Martina Fabregat onzena, Ariadna Escuin dotzena i Vega Deusdad dissetena.

En aleví masculí, Manel Roig onzé i Mario Honrubia dinové.

En aleví femení, Andrea Monfort desena.

En benjamí femení, Gerard Pitarch cinqué i Lluc Monfort onzé.

En benjamí femení, Marina Escuin vuitena.