Aixi seran les normes de la prevenció local d’incendis forestals

569
Aixi seran les normes de la prevenció local d'incendis forestals
Aixi seran les normes de la prevenció local d'incendis forestals
PUBLICITAT

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha establit unes normes tècniques per a la redacció dels plans locals de prevenció d’incendis forestals.

Publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, estes indicacions contribuiran a dotar d’homogeneïtat als plans locals que elabora cada localitat que té sòl catalogat com forestal en el seu terme municipal i facilitaran la seua interpretació en les consultes i usos que realitzen els ens extramunicipals.

Esta mesura es fa també recomanable per la implantació de l’administració electrònica i la necessitat d’incorporar la cartografia digital generada pels plans a la base cartogràfica de la Generalitat.
A més, com a novetat, es crea la figura del pla reduït d’incendis forestals (PLRIF), per a aquells municipis en què la presència de terreny forestal siga escassa o dispersa, que establix un format simplificat.

En estes instruccions tècniques, a més de les actuacions d’àmbit municipal que es proposen en el pla de prevenció d’incendis forestals de la demarcació, contemplen noves propostes d’àmbit local i adaptacions o possibles modificacions.

Es proposen actuacions de caràcter estructural, de conscienciació i econòmiques orientades a complementar les polítiques locals de prevenció d’incendis forestals, implementant els coneixements obtinguts en les últimes dècades i davant del repte que suposen els incendis forestals de 4.ª i 5.ª Generació.

La prevenció d’incendis actual deu, al seu torn, orientar-se a la creació d’oportunitats de control i la creació d’estructures a escala de paisatge que generen focs de menor intensitat o, almenys, dins de la capacitat d’extinció en part del seu recorregut.

La norma ve acompanyada de set annexos, numerats de l’I al VII, que desenvolupa el contingut dels plans locals de prevenció d’incendis forestals (PLPIF), a fi d’unificar la redacció dels mateixos, i que tenen caràcter de directriu o instrucció. Les entitats locals amb terrenys forestals en el seu territori tenen per llei l’obligació de redactar plans locals de prevenció d’incendis per als seus respectius termes municipals.

La convocatòria de les ajudes per a la redacció de plans locals de prevenció d’incendis forestals (PLPIF i PLRPIF) es realitzarà pròximament. Els ajuntaments hauran de presentar la sol·licitud de subvenció telemàticament (certificat digital).