Costa de la presó de Morella, per Rosa Monfort
Costa de la presó de Morella, per Rosa Monfort
Costa de la presó de Morella, per Rosa Monfort