Agricultura destina més de 1,3 milions euros a potenciar les cooperatives agroalimentàries

71
PUBLICITAT

La convocatòria de les subvencions s’han publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

La conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà un total de 1,3 milions d’euros per a la promoció i el foment de la integració cooperativa agroalimentària en 2024, en la Comunitat Valenciana, segons es publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Aquestes subvencions estan orientades a incrementar la dimensió de les entitats cooperatives, impulsant la concentració cooperativa i la intercooperació a fi de facilitar el desenvolupament d’activitats econòmiques i socials en l’àmbit rural, amb la millora de la qualitat, les condicions mediambientals i la capacitat de creació d’ocupació.

L’objecte d’aquestes ajudes és potenciar el nivell de competitivitat de les cooperatives, així com la modernització de la seva oferta per a contribuir al seu desenvolupament i reforçar la seuaa posició en la indústria agroalimentària i en el comerç, tant en el mercat interior com exterior.

Per tant, els beneficiaris de les ajudes podran ser cooperatives agroalimentàries, o cooperatives de segon grau constituïdes majoritàriament per cooperatives agroalimentàries, resultants d’un procés de fusió.

A més, també podran participar societats civils o mercantils, cooperatives de segon grau constituïdes majoritàriament per cooperatives agroalimentàries, grups cooperatius constituïts majoritàriament per cooperatives agroalimentàries, així com, societats mercantils en les quals, almenys el 50% de les seves persones sòcies siguin cooperatives agroalimentàries i ostentin més del 50% dels drets de vot de l’entitat

En la resolució publicada en el DOGV s’ofereix tota la informació administrativa perquè les cooperatives agroalimentàries interessades puguin sol·licitar aquestes subvencions, finançades íntegrament per la Generalitat, que es tramiten telemàticament a través de seu electrònica i el termini de sol·licitud de la qual s’estendrà un mes a partir de l’endemà de publicar-se.