Agricultura destina 980.000 euros a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes

561
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

L’objecte de les ajudes és millorar la bioseguretat, el benestar animal, la qualitat del producte final i reduir l’impacte ambiental

– Les sol·licituds per a l’exercici 2019 podran presentar-se des de demà fins al 31 de gener

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural destinarà 980.000 euros a les ajudes per a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana per a l’any 2019.

Les inversions que poden ser objecte de subvenció per part d’aquesta Ordre de Bases, que ha sigut publicada aquest dimecres en Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, es divideixen en cinc grans grups: millora de la bioseguretat i condicions higiènic-sanitàries; millora del benestar dels animals i seguretat de l’explotació; promoció de l’extensificació i reorientació de la producció, així com el foment de la ramaderia ecològica; reducció de costos i millora de la qualitat del producte final, i finalment reducció d’impacte ambiental i lluita enfront del canvi climàtic.

La millora de la bioseguretat i condicions higiènic-sanitàries valorarà actuacions relacionades amb la construcció de túnels o arcs de desinfecció, del clos perimetral de les explotacions, l’esquerdejat, arrebossat i revestiment de murs, cobertes i tancaments, així com l’adquisició d’equips de neteja, i desinfecció, entre altres.

En matèria de millora del benestar dels animals i seguretat de l’explotació, se subvencionaran les inversions en energia elèctrica a través de grups generadors, plaques solars o fotovoltaiques i distribució interior. També la instal·lació del sistema de distribució d’aigua i equip complementaris i l’adquisició de programes informàtics específics per a la gestió d’explotacions ramaderes.

D’altra banda, es destinaran fons per a promocionar l’extensificació i reorientació de la producció, fomentant l’adquisició de maquinària, instal·lació de pastors elèctrics, tanques mòbils o fixes, construcció d’abeuradors i sitges d’emmagatzematge de subproductes i matèries primeres.

Altres opcions

Les ajudes per a aconseguir la reducció de costos i millora de la qualitat del producte final, passen per l’adquisició d’equips de munyiment automatitzats i tancs de refrigeració homologats i accessoris complementaris, sitges de pinso i equips de distribució d’aliments sòlids i líquids, lectors de sistemes electrònics d’identificació animal, entre altres.

Finalment, aquestes subvencions també van dirigides a reduir l’impacte ambiental de les activitats ramaderes, mitjançant l’adquisició, muntatge i construcció de femers i basses, la seua impermeabilització per a l’emmagatzematge i tractament de fems i purins, així com la instalació de menjadores que porten incorporat l’abeurador perquè s’eviten les pèrdues d’aigua.

Lus beneficiaris d’aquestes ajudes són totes aquelles persones titulars d’explotacions ramaderes qualificades com a petita o mitjana empresa. El termini de presentació de sol·licituds per a l’exercici 2019 finalitzarà el 31 de gener de 2019.