Agricultura destina 850.000 euros a ajudes per a previndre i erradicar la salmonel·losi en l’avicultura

95
PUBLICITAT

Són 50.000 euros més que l’any passat i subvencionen autocontrols i mesures de bioseguretat, així com la compra i administració de vacunes

La conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca destina un total de 850.000 euros a ajudes compensatòries derivades dels costos de prevenció, control i erradicació de salmonel·losi en avicultura de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2024.

Aquestes ajudes s’han incrementat en 50.000 euros respecte a l’exercici 2023, tal com va anunciar aquest dimecres el conseller d’Agricultura, José Luis Aguirre, durant la clausura de l’Assemblea General de Socis de l’Associació Avícola Valenciana (ASAV).

Aquestes subvencions estan destinades a la realització d’autocontrols (analítiques i material de presa de mostres) i mesures de bioseguretat, per al que es destinen 425.000 euros, i a la compra i administració de vacunes de salmonel·la, altres 425.000 euros.

Els beneficiaris d’aquestes ajudes són les associacions o agrupacions de productors que desenvolupen la seva activitat en el sector avícola de la Comunitat Valenciana i que presten serveis de control sanitari i mesures de prevenció enfront de salmonel·losi d’importància per a la salut pública, així com el sacrifici d’animals afectats a les explotacions ramaderes que tinguen condició de pimes agràries.

Aquestes ajudes tenen com a objectiu aconseguir que la producció avícola es realitze en condicions que garantisquen la salut pública, de manera que els productes obtinguts no menyscaben en cap cas la salut del consumidor final, evitant a més l’extensió de malalties específiques del ramat, per a protegir per tant els interessos dels ramaders i els del consumidor.

Mantenir un adequat control de la salmonel·losi aviària en les explotacions avícoles comporta una inversió considerable per part dels ramaders i que ha de perdurar en el temps per a evitar de manera eficaç contagis a la població humana.

Per aquest motiu, la Conselleria ha considerat necessari establir unes ajudes de caràcter compensatori pels costos de prevenció i erradicació de salmonel·losi en avicultura, mitjançant la prestació de serveis subvencionats, dirigida a aquelles associacions o entitats que desenvolupen la seua activitat en el sector avícola de la Comunitat Valenciana, i que presten serveis als titulars de les explotacions.

La present ajuda s’emmarca en els programes sanitaris de vigilància, control i erradicació de malalties en general i en particular en els Programes Nacionals per al control de la salmonel·la en ramats de reproductores, ponedores i pollastres d’engreixament de l’espècie Gallus gallus, així com en els ramats de galls dindis.

Les ajudes han sortit publicades aquest dijous en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). El termini per a poder accedir a elles serà de 15 dies hàbils comptats des de l’endemà de la seva publicació en el DOGV.