Agricultura destina 1,4 milions d’euros per a la millora de les condicions de producció i comercialització de la mel en la Comunitat Valenciana

725
Mel
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

– Es destinen a titulars d’explotacions apícoles que realitzen inversions i actuacions per a millora de la producció

– Les ajudes financen l’assistència tècnica dels apicultors, la lluita contra malalties i espècies invasores, l’adquisició de mitjans que milloren el transport i els programes de qualitat i promoció

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica destina per a l’any 2020 un total de 1,4 milions d’euros en ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de la mel en la Comunitat Valenciana, en el marc dels programes nacionals anuals de mesures d’ajuda a l’apicultura.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), ha publicat la resolució de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA) per la qual es convoquen aquestes ajudes, dirigides a titulars d’explotacions apícoles, incloses les de titularitat compartida, a més d’organitzacions representatives amb personalitat jurídica pròpia així com cooperatives apícoles.

Les actuacions objecte de recepció d’aquestes ajudes es divideixen en diverses línies diferents; la primera d’elles se centra en l’assistència tècnica a apicultors i apicultores i cooperatives que duguen a terme l’organització de cursos de formació tant per als apicultors com per als tècnics i especialistes de les cooperatives i del personal dels laboratoris apícoles.

La contractació de tècnics i especialistes per a donar informació i assistència tècnica als apicultors de les cooperatives i la posada en marxa de mesures de divulgació tècnica encaminades a incrementar la professionalització, facilitar la incorporació a l’activitat i enfortir els mecanismes de comunicació entre els actors de la cadena per a l’optimització dels costos de producció i rendibilitat, és una altra de la línies d’ajudes d’aquesta convocatòria.

Una altra de les actuacions objecte d’aquestes ajudes es dirigeix a la lluita contra les agressions i malalties dels ruscos, així com per a l’adquisició dels productes necessaris per a fer front a espècies invasores.

En matèria de transhumància, les explotacions apícoles que duguen a terme aquesta activitat rebran subvencions per a l’adquisició de mitjans que milloren el transport, la compra de material per al maneig de ruscos, per al canvi de ruscos a fi de millorar el seu rendiment, per a sistemes mòbils d’extracció de mel i/o pol·len i per a equips que faciliten la transhumància.

Finalment, subvencionen activitats de suport a la repoblació de la cabanya, a l’elaboració d’estudis de mercat o de projectes pilot sobre nous productes apícoles, a la millora de la qualitat dels productes i a mesures de promoció de figures de qualitat.

La dotació de 1,4 milions d’euros és finançada per la AVFGA, per la conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i per l’el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Pel que fa als terminis de presentació de sol·licituds, es comptaran 15 dies hàbils a partir de l’endemà de publicar-se en el DOGV, però tal com es disposa en la disposició de 14 de març que declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, els terminis es tramitaran efectivament en el moment en el qual es reprenga el còmput dels terminis conforme al que es preveu en aquesta disposició.