Agricultura convoca ajudes per 1,5 milions d’euros per a la destil·lació de subproductes de vinificació

644
PUBLICITAT

Nota de premsa Generalitat Valenciana

  • La sol·licitud haurà de presentar-se pels destil·ladors autoritzats a partir de l’endemà a la publicació de la resolució de la convocatòria i abans del 20 de juliol de cada campanya

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha convocat per 1,5 milions d’euros les ajudes destinades a la destil·lació de subproductes de vinificació de la campanya 2021/2022, tal com apareix publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

L’ajuda es concedirà als destil·ladors autoritzats que transformen els subproductes obtinguts en territori nacional, entregats per a la seua destil·lació en alcohol amb un grau alcohòlic mínim del 92% en volum, que s’utilitzarà exclusivament per a finalitats industrials o energètiques.

L’import de l’ajuda a pagar als destil·ladors autoritzats per la destil·lació dels subproductes, que és: 1,100 euros/per cent volum/hectolitre per a alcohol brut obtingut a partir d’aiguardents i 0,500 euros/per cent volum/hectolitre per a alcohol brut obtingut a partir de vi i lies.

Aquestes ajudes han sigut publicades al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i el seu termini de sol·licitud va des de l’endemà a la seua publicació fins al 20 de juliol de 2022. Així mateix, la sol·licitud d’ajuda haurà de ser presentada pel destil·lador autoritzat.