Agricultura convoca ajudes europees per un màxim de 120 milions

820
Agricultura convoca ajudes europees per un màxim de 120 milions
PUBLICITAT

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha obert el termini per a sol·licitar les ajudes incloses en la sol·licitud única dins del marc de la Política Agrícola Comuna (PAC) per a l’any 2018, per un import màxim de 120 milions d’euros.


Esta quantitat comprèn el Fons Europeu Agrícola de Garantia (Feaga), entorn de 100 milions per a pagaments orientats a manteniment de rendes, i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader), 20 milions d’euros, corresponents a les ajudes a agroambient i clima, agricultura ecològica, ajudes a zones de muntanya i zones amb limitacions naturals.

Es preveu que concórreguen a la convocatòria que publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) uns 60.000 sol·licitants. Este és el quart any d’aplicació de la nova PAC, i l’experiència acumulada des de la convocatòria 2015 haurà de donar fruits amb una millor servici d’atenció al públic.

En l’actualitat, la Conselleria està impartint unes jornades formatives al llarg de la Comunitat Valenciana, dirigides a personal de les oficines comarcals i direccions territorials, així com de les entitats col·laboradores (organitzacions professionals agràries i cooperatives), que atendran els agricultors que s’acosten a les seues dependències per a formular les sol·licituds d’ajuda.

En la EL SEU-2018 hi ha novetats legislatives i de tramitació, així com en el cridat Reglament Omnibus (Reglament (UE) 2017/2393 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 2017 pel qual es modifiquen diversos reglaments base de la PAC-2015).

A més, destaca també en esta nova edició la convocatòria per a nous sol·licitants de “Ajudes per a canvi a pràctiques i mètodes d’agricultura ecològica” (o ajudes a la conversió), o la millora de la dotació pressupostària de les “Pagaments de compensació en altres àrees que afronten limitacions naturals” (ajudes a ZLN).

La Sol·licitud Única 2018 es podrà presentar entre l’1 de febrer i el 30 d’abril. Superada esta data i durant 25 dies naturals s’admetran les sol·licituds, penalitzant els imports amb un 1% per dia de retard.

La convocatòria es troba disponible en en enllaç següent: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/30/pdf/2018_743.pdf