700.000 euros per a que el castell de la Todolella passe a mans de la Generalitat

271
700.000 euros per a que el castell de la Todolella passe a mans de la Generalitat
700.000 euros per a que el castell de la Todolella passe a mans de la Generalitat

La Generalitat Valenciana ha adquirit el Castell de la Todolella. L’edifici, una fortalesa del segle XVI, pertany actualment a Ricardo Miravet, alcalde de la Todolella qui ho ha cedit a la Generalitat.


A canvi de la cessió, la Generalitat ha desemborsat 100.000 euros en el moment de la signatura, al mateix temps que es compromet a aportar una renda vitalícia de 24.000 euros durant un màxim de 25 anualitats. Tot això suma 700.000 euros. Cal tindre en compte que l’immoble està valorat en 2,09 milions d’euros.


Cal assenyalar que la fortalesa té més de 700 anys d’antiguitat, compta amb una biblioteca amb més de 600.000 volums, ocupa una superfície de 1.000 metres quadrats envoltada d’altres 1.500 metres quadrats de terreny i ha sigut rehabilitada.