380.000 euros per a les entitats locals de la província que ajuden a posar en valor el medi natural

123

-La subvenció màxima del projecte subvencionable serà del 90% per als ajuntaments de fins a 500 habitants

La Diputació de Castelló ha anunciat que recolzarà amb 380.000 euros els projectes que desenvolupen els ajuntaments i mancomunitats de la província per a la millora del medi natural. La subvenció màxima del projecte subvencionable serà del 90% per als ajuntaments de fins a 500 habitants, del 75% quan el cens oficial oscil·le entre 501 i 5.000 habitants i del 50% quan siga superior a 5.000. En el cas de mancomunitats, la dada de població es prendrà de la mitjana aritmètica dels municipis que les integren. La presentació de sol·licituds únicament es podrà realitzar per via telemàtica des de la seu electrònica de la Diputació (https://dipcas.sedelectronica.es).

Entre altres objectius, es pretén potenciar la realització d’activitats de conservació i millora en paratges naturals municipals, analitzar la magnitud i els efectes del canvi climàtic sobre el territori, impulsar la investigació i la divulgació ornitològica i paleontològica a la província de Castelló i aconseguir que les muntanyes suposen un motor de desenvolupament rural per a les poblacions que els sustenten. És una iniciativa que també està orientada a combatre el fenomen de la despoblació.