El Temps a Vilafanca, 22 d’octubre, les mínimes van baixant

459
El Temps a Vilafranca, per Ignasi Llopis, 22-10-2015
PUBLICITAT

Predicció d’Aemet:

-Dades a temps real a Vilafranca:

-La web cam de Vilafranca