2.819 estudiants es matriculen a l’UJI per a les proves d’accés a la universitat

623
UJI
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Universitat Jaume I de Castelló

La matrícula s’incrementa un 21,4% respecte a l’any passat

Un total de 2.819 estudiants de la província de Castelló s’han matriculat per a examinar-se de les proves d’accés a la universitat (PAU) en la convocatòria ordinària de 2020. Les proves d’accés tindran lloc del 7 al 9 de juliol en 53 centres d’educació secundària de la província de Castelló, en horari de matí (a les 9.30 hores) i de vesprada (a les 15.30 hores).

Del total d’alumnes inscrits, 2.547 ho han fet en la fase obligatòria i 272 només en la fase voluntària.

El nombre d’alumnat inscrit enguany és superior al de la convocatòria de juny de 2019, quan s’hi van inscriure 2.322 persones, el que representa un increment del 21,4%, i en la qual van aprovar finalment el 97,27% dels presentats.

La prova inclou dues fases. D’una banda, la fase obligatòria, on l’estudiantat s’examinarà de les quatre assignatures troncals generals de segon curs de batxillerat cursades i una de les quatre assignatures troncals generals amb vinculació a la modalitat de batxillerat. La nota d’accés a la universitat es calcula ponderant la nota d’aquesta fase obligatòria de les PAU (40%) i la nota mitjana del batxillerat (60%). La NAU serà la que permet accedir a la universitat als estudiants de batxillerat i té una validesa indefinida.

D’altra banda, l’estudiant pot presentar-se, en una fase voluntària, a un màxim de 4 assignatures troncals distintes de la troncal general amb vinculació amb la modalitat de batxillerat de què s’examina en la fase obligatòria, per a augmentar la seua qualificació d’admissió fins a un màxim de 14 punts.

La Universitat Jaume I informarà l’alumnat de les notes de selectivitat a través de missatges curts de text (SMS) als telèfons mòbils, i també podran accedir al portal de l’alumnat a consultar el detall de les seues qualificacions.

Com en convocatòries anteriors les peticions de revisions d’exàmens es faran a través d’un formulari web. No caldrà presentar documentació a la universitat.