17.000 euros en un projecte per a augmentar la rendibilitat de les explotacions d’extensiu de boví

777
Santi Pérez, diputat provincial
Santi Pérez, diputat provincial
PUBLICITAT

Nota de premsa Diputació de Castelló

  • S’aplica un programa de selecció per a distingir entre els caps de bestiar que es destinen a la funció reproductiva i els que es deriven a l’escorxador per a producció càrnia

La Diputació de Castelló ha contractat una assessoria externa per valor de 16.940 euros per a donar suport gratuït a les explotacions d’extensiu de boví de la província a fi que puguen augmentar la seua rendibilitat a partir de l’increment de la fertilitat dels caps de bestiar. Es tracta d’un projecte finançat per la institució provincial que permet realitzar un adequat procés de selecció que garantisca l’èxit final de la producció. Els exemplars que no oferisquen un òptim rendiment es destinaran a la producció càrnia i seran derivats a l’escorxador.

El diputat de Desenvolupament Rural, Santi Pérez, ha explicat que el que es pretén amb aquesta iniciativa és “potenciar el desenvolupament i el manteniment del medi rural a través del sector primari perquè aquest tipus d’accions repercuteixen de manera positiva sobre l’economia i ajuda a fixar població al territori”.

Una de les eines que utilitza és un programa informàtic de gestió online en el qual s’introdueixen dades que permeten identificar les femelles que produeixen i les que no ho fan o tarden a aconseguir-ho. També s’anoten els parts, els destins de les cries i el valor d’aquestes. Aquest mecanisme ajuda a realitzar una valoració dels sementals, acció que resulta fonamental perquè les fallades en la funció semental ocasionen pèrdues molt importants.

L’avaluació té un vessant físic, un altre sanitari i un tercer relacionat amb la qualitat del semen. El primer serveix per a rebutjar exemplars que presenten tares que puguen afectar la capacitat reproductiva, i el segon per a eliminar els que presenten malalties infectocontagioses que afecten la reproducció. Quant al semen, es realitza un estudi de la qualitat del mateix en el laboratori després d’efectuar una extracció per electroejaculació.

El projecte també recorre a la inseminació artificial en els casos en els quals es pretén millorar la genètica a un cost raonable, mitjançant l’accés al codi biològic de bous molt contrastats i valorats a través del seu semen congelat. Els ramaders interessats poden aprendre la tècnica de la inseminació mitjançant cursos personalitzats que els permetran inseminar a les seues pròpies vaques.