150.000 euros per a recolzar al xicotet comerç

278
150.000 euros per a recolzar al xicotet comerç
150.000 euros per a recolzar al xicotet comerç
PUBLICITAT

El Ple del Consell ha autoritzat un conveni entre la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i la Confederació d’Empresaris del Comerç Valencià (CECOVAL) per a recolzar el desenvolupament del xicotet comerç valencià, que tindrà una dotació de 150.000 euros.

L’objectiu d’aquest conveni és col·laborar en actuacions de representació i promoció del xicotet comerç de la Comunitat Valenciana durant l’exercici 2017, mitjançant activitats de difusió de bones pràctiques de gestió en el comerç minorista, activitats d’informació, accions tendents a impulsar la formació especialitzada i accions d’assistència tècnica a les organitzacions i als comerços.

Aquests serveis són d’especial interès perquè permeten avançar cap a un model comercial més equilibrat, i contribueixen a una major competitivitat de les pimes comercials, ja que la informació que ofereixen facilita la presa de decisions de caràcter empresarial.