12,8 litres de pluja i neu a Vilafranca

208
PUBLICITAT

Informació compartida per l’observador meteorològic Ignasi Llopis