12,8 litres de pluja i neu a Vilafranca

584
PUBLICITAT

Informació compartida per l’observador meteorològic Ignasi Llopis