Informació compartida per l’observador meteorològic Ignasi Llopis