Cooperació

La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació ha convocat les subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD) per a finançar projectes d’acció humanitària durant l’any 2018.

Tal com arreplega el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, les ajudes ascendeixen a un milió d’euros i s’orienten a accions per finançar actuacions d’ajuda a les víctimes de desastres naturals i conflictes armats, o a poblacions en situació de vulnerabilitat extrema.

L’objectiu és garantir la seua subsistència, protegir els seus drets, defensar la seua dignitat i fixar les bases del seu desenvolupament. Així mateix, aquestes ajudes pretenen desenvolupar actuacions de post-emergència encaminades a rehabilitar i reconstruir infraestructures físiques, econòmiques i socials, a més de prevenir la vulnerabilitat de les comunitats i poblacions víctimes de desastres naturals.

També seran objecte de la convocatòria d’acció humanitària 2018, l’assistència a persones refugiades i desplaçades internes per motiu de conflictes armats o de guerres; de catàstrofes naturals quan la seua situació s’allarga en el temps; la prevenció de desastres; la denúncia de violacions dels drets humans associada habitualment a aquests col·lectius i els projectes de defensa del mateixos.

Cada entitat podrà ser beneficiària de subvenció d’un màxim de dos projectes individuals i l’import de la subvenció per cada projecte ascendirà a 150.000 euros.

Els projectes presentats hauran de prioritzar a les persones de major vulnerabilitat en les crisis humanitàries; podran executar-se en qualsevol país, no obstant això, es consideren països, regions o territoris prioritaris amb atenció especial els territoris palestins i població refugiada palestina; territoris del Sahel; i població sahrauí; d’acord amb les pautes de l’Estratègia d’Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana 2018-2022.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà d’un mes des de l’endemà a la publicació en el DOGV i es tramitaran exclusivament de forma telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat o en la pàgina web de la conselleria de Transparència.