Plenari de Vilafranca
Plenari de Vilafranca
Plenari de Vilafranca

Tots els partits representats a l’Ajuntament de Vilafranca han manifestat el seu malestar per la falta d’ajuda de la Diputació de Castelló en l’abastament d’aigua al municipi. En el ple celebrat a la vesprada-nit de dilluns l’alcalde de Vilafranca, Óscar Tena, ha apuntat que ja va manifestar la seva indignació en la reunió convocada a Morella amb alcaldes, Diputació i Confederació de l’Ebre

Tena ha manifestat “no entendre” com després de dos anys de peticions a Generalitat, Diputació i CHE Vilafranca no haja rebut ni un euro per millorar la seva proveïment i hagi hagut de ser el municipi qui page els 200.000 euros que costa perforar un pou d’urgència. Tena ha recordat que la Diputació no ha col · laborat en el finançament d’un pou que s’està executant on apuntar els propis geòlegs de la institució provincial.

En aquest sentit l’alcalde va mostrar la seva confiança que la Diputació “rectifique” per pagar la perforació que està realitzant el municipi amb fons propis.

El regidor del PP, Jaime Vives, ha manifestat que si cal el PP de Vilafranca donarà un “cop de puny a la taula” per exigir a la Diputació ia la resta d’administracions que solucionin el problema de proveïment a Vilafranca.

L’alcalde va recordar que Javier Moliner ha visitat Vilafranca i coneix els problemes d’abastiment del poble i la indústria.

-Contacte amb la CHE

L’alcalde va explicar que fins ara l’administració que ha mostrat més sensibilitat és la Confederació de l’Ebre Després de la reunió de Morella seus tècnics s’han posat en contacte amb Vilafranca. Tanmateix, es dóna la paradoxa que la Confederació no posa diners en projectes ja iniciats com el del pou de la Parreta. Aquesta resposta ha causat perplexitat a Vilafranca, ja que des de fa dos anys la problemàtica d’abastament també s’ha explicat a Saragossa davant l’organisme de conca.