-Nota de premsa-

L’equip de govern de l’Ajuntament de Morella ha tornat a presentar  una moció en el ple ordinari de setembre per denunciar l’incompliment de la Conselleria d’Educació i instar-la a que emprenga les obres acordades al col·legi Mare de Déu de Vallivana. L’administració autonòmica es va comprometre a actuar durant les vacances estivals, una vegada que el consistori va assumir els costos de la redacció i elaboració del projecte, així com els de la direcció d’obra, i el va entregar fa mesos amb el vistiplau de la delegació de Castelló. No obstant això, i malgrat la carta remesa al juliol pel consistori morellà i la comunitat educativa, no s’han realitzat les intervencions corresponents i tan poc s’ha contestat als diferents escrits.

La regidora d’educació, Palmira Mestre, afirma que “és incomprensible que s’aplegue a acords d’actuació totalment necessaris per al col·legi i que la Conselleria d’Educació preferisca no complir-los“. En aquest sentit explica que “la consellera es va comprometre a realitzar l’actuació en el centre educatiu durant les vacances escolars i ara veiem com les demandes de la direcció del centre, de l’AMPA i de l’Ajuntament s’han tornat a obviar, una volta més, i no tenim cap tipus de resposta des de fa mesos“. Mestre també destaca que, a més de la realització del projecte, “l’Ajuntament de Morella ha seguit complint amb el seu deure que és el de encarregar-se del manteniment del centre. No obstant això, veiem de nou com la Conselleria no compleix amb el seu, que no és altre que el de vetllar per la seguretat i les condicions òptimes dels alumnes i invertir en les deficiències estructurals”. Per això, assegura que “des de Morella seguirem estant sobre d’aquest assumpte per exigir que no es demore més la inversió acordada, com per exemple, amb aquesta moció”. Cal assenyalar que, tal com s’extreu del projecte realitzat pel consistori, les prioritats d’actuació se centren en les instal·lacions de calefacció i aigua calenta, les cobertes i teulades, per evitar les filtracions, i l’aïllament, com la fusteria de les finestres. Aquestes intervencions, promeses per Conselleria d’Educació, ascendirien a uns 300.000 euros.

Cal recordar que el consistori morellà ha emprès diferents actuacions de manteniment i millora del centre per aquest inici de curs. Per exemple, el fals sostre del menjador, que millorarà l’aïllament i que permetrà una major temperatura. A més, durant les vacances estivals també s’ha realitzat una neteja especial i s’han revisat les instal·lacions perquè tot funcione correctament i que així els usuaris no patisquen la manca d’actuació de la Generalitat, especialment en sistemes de calefacció i aigua calenta. Aquestes accions es consensuen amb la direcció del centre. Els treballs que realitza l’Ajuntament de Morella en aquest immoble superen els 60.000 euros anuals.

D’altra banda, la regidora d’educació també ha criticat l’avançament de l’inici de curs, que ha ocasionat diferents problemes organitzatius en diferents llocs i que ha perjudicat el turisme familiar, en ser principis de setembre una bona data per a aquest sector. Aquesta crítica se suma a la de diverses associacions, que han protestat, però la Generalitat ha tornat prendre aquesta decisió de manera unilateral, sense cap tipus de consens amb la comunitat educativa i amb una manca de previsió manifesta