Amb la col·laboració de l’Ajuntament s’han recuperat els bassis i l’entorn.

FONT COSTERA VISTABELLA1