altmaesports
altmaesports

-Creació, millora i ampliació d’activitats, instal·lacions de banda ampla, iniciatives turístiques o serveis bàsics són alguns dels projectes subvencionables

La gerència del Grup d’Acció Local Altmaesports, que engloba a 23 municipis dels Ports i l’Alt Maestrat, està informant als emprenedors de la zona de les mesures que seran subvencionables dins de la convocatòria d’ajudes. Per a les empreses les ajudes varien entre el 20% i el 40%. Les ajudes màximes oscil·len entre els 14.000 i 70.000 euros per beneficiari depenent del tipus d’inversió i empresa.

Fins avui, nombroses empreses del territori ja han mostrat interès a presentar-se a la convocatòria que finalitza el 4 de setembre.

Tipologia d’ajudes

– Empreses no agrícoles

Una primera línia se centra en els projectes productius no agrícoles. En un dels epígrafs s’aposta per la creació de noves empreses que poden rebre un màxim de 70.000€. En aquest cas es beneficiaria a persones físiques, microempreses, xicotetes empreses i agricultors que diversifiquen la seua activitat.

Un altre epígraf aposta per millores en activitats ja constituïdes amb un màxim de 21.000 euros i un 30% de subvenció màxima per a xicotetes empreses. En el cas d’empreses mitjanes, el màxim subvencionable serà del 20% amb un límit de 14.000€.

– Empreses agroalimentàries

En el cas de les empreses agroalimentàries es pot apostar per la millora de productes finals en temes com la comercialització de productes agrícoles i ramaders i alimentació amb algunes variants.

En un dels casos es recolza amb ajudes màximes de 28.000€ i un percentatge del 40% si es tracta de xicotetes empreses. Si es tracta de mitjanes, el percentatge màxim és del 30% i l’aportació màxima de 21.000 euros.

En l’altre apartat, que inclou a productes no inclosos en els annexos, l’aportació màxima serà de 21.000 euros i un 30% d’ajuda per a les xicotetes empreses, i d’un 20% i 14.000€ per a les mitjanes.

– Altres línies

Les ajudes Leader també aposten per les energies renovables i l’eficiència energètica o el trasllat d’activitats empresarials fora de nuclis urbans. Els municipis i mancomunitats també poden presentar propostes encara que des dels consistoris es dóna preferència a la iniciativa privada per a incentivar l’emprenedoria en la zona.

El detall de les ajudes es pot consultar en el quadre adjunt i els dubtes es poden resoldre a la gerència del grup Leader Altmaesports.