ATUR

– No obstant, la taxa interanual deixa 2.500 desocupats menys que fa un any

Segons dades del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, el sector serveis, amb 556 nous desocupats, seguit de la construcció, amb 149, i la indústria, amb 67, han estat els sectors que més han destruït treball a finals del mes d’agost. En canvi, sectors com l’agrícola i el col·lectiu sense ocupació prèvia han sumat nous treballadors, 72 i 87 respectivament. Així les coses, un total de 613 nous aturats s’incorporen a les llistes del SERVEF. Tot i això, la taxa interanual continua sent positiva i, a hores d’ara, hi ha 2.509 desocupats menys que al més d’agost de l’any passat. Es tracta d’una reducció del 6,10%. En total els aturats a la província actualment són 38.646.

Si parlem del nombre de contractes, s’ha reduït en agost en 7.483, un descens del 30,29% respecte a juliol. Però si ho comparem amb l’agost del 2017, encara s’han dut a terme 883 més . Així per tant suposa un increment del 5,41%.

Quant a l’afiliació a la Seguretat Social, ha hagut un descens de 1.475 altes, un descens mensual del 0,64%. Tot i això, suposa un 3,02% més en el darrer any. En total, Castelló compta amb 229.690 afiliats.

7.591 aturats més a la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana en conjunt ha incrementat la quantitat de desocupats en un 2,08% respecte a juliol, 7.591 persones. No obstant, això suposa un descens de 25.028 desocupats en termes interanuals, un 6,29%. Per províncies, l’augment de l’atur va ser d’un 1,61% a Castelló, un 1,98% a València i un 2,33% a Alacant.

L’afiliació a la Seguretat Social s’ha reduit en 31.499 persones. Tot i això, en termes interanuals suposa un increment del 3,67%, amb 64.971 afiliats més.