Si heu suspés l'examen de valencià de la Junta Qualificadora podeu reclamar
Si heu suspés l'examen de valencià de la Junta Qualificadora podeu reclamar

-Revisió de correcció de les proves de la JQCV

Les persones que estiguen en desacord amb la valoració de la prova de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i que hagen obtingut la qualificació de NO APTE, poden sol·licitar una revisió de correcció.

-Es poden consultar els resultats des d’ací: http://bit.ly/2CUUXNK

-Es pot descarregar l’imprés per sol·licitar la revisió des d’ací: http://bit.ly/2mc8o1r

-Terminis per a sol·licitar la revisió de l’examen:

Nivell A2: últim dia per a reclamar 10 de gener de 2018.
Nivell B1: últim dia per a reclamar 10 de gener de 2018.
Llenguatge administratiu: últim dia per a reclamar 10 de gener de 2018.
Grau Mitjà:  últim dia per a reclamar 23 de gener de 2018.
Grau superior: últim dia per a reclamar 29 de gener de 2018.
Correcció de textos: últim dia per a reclamar 29 de gener de 2018.
Llenguatge en els mitjans de comunicació: últim dia per a reclamar 29 de gener de 2018