Cuba d'aigua a Vilafranca

DiaDia

La Generalitat Valenciana ha licitat la perforació d’un pou d’aigua per garantir l’abastiment d’aigua a Vilafranca i Benassal. L’import de l’obra ascendeix a 951.263,46 euros. El període d’execució de les obres serà de 28 setmanes. El pou es perforarà al terme municipal de Benassal, en uns terrenys que han estat adquirits a l’efecte per la Diputació de Castelló.

La perforació preveu arribar a l’anomenat aqüífer regional, a una profunditat aproximada de 1.000 metres. Per transportar l’aigua fins a Vilafranca i Benassal s’aprofitarà la canalització ja existent.

Cal recordar que la perforació es realitzarà en les proximitats del pou de Llargueres, que ja va ser executat per la Conselleria d’Infraestructures. Aquest pou, tot i que ofereix un cabal notable, no satisfà les necessitats de Benassal, Vilafranca i la seua indústria.

Tant Vilafranca com Benassal confien que l’estiu que estiguen executades les obres i l’aigua puga arribar a tots dos municipis. Cal recordar que tant aquest estiu com el passat Vilafranca s’ha vist obligada a recórrer a cubes d’aigua per garantir el subministrament a la població.