Imatges de Pau Sancho en les que es veu com la neu va arribar al Coll d’Ares ahir per la vesprada