Dates intervenció mòbil

La Intervenció mòbil de la Guàrdia Civil es desplaçarà a partir del 15 de gener als pobles de l’interior per a facilitar els tràmits relacionats amb armes i explosius als veïns de la zona. De 09:00 a 13:30 hores es podran realitzar gestions de renovació o petició de llicències d’armes i les seues revistes, presentació de visats (certificat mèdic per edat), transferències d’armes entre particulars, dipòsits d’armes per caducitat, renúncia, defunció o a petició d’un expedient administratiu.

Per a poder realitzar els tràmits s’haurà de tenir cita prèvia, que es podrà obtenir en les pàgines web: http://run.gob.es/citagc o http://www.guardiacivil.es o cridant als telèfons habilitats. A més, també serà necessari abonar les taxes en una entitat bancària, disposar d’un certificat mèdic expedit per un centre oficial i portar còpia dels documents sol·licitats.

La iniciativa forma part de les accions de dinamització i apropament al medi rural que la Benemérita duu a terme en els municipis de la província.

Consulteu ací les DATES i els TRÀMITS.