Sumari:
– Obres a l’escorxador i al poliesportiu
– Cursos a la mancomunitat
– Enquesta PNM de Palomita
– Recollida de roba i calçat Càritas
– Jornades de la gent gran
– Entreparets
– Esports