Igualtat subvenciona programes de desenvolupament comunitari i de voluntariat
Igualtat subvenciona programes de desenvolupament comunitari i de voluntariat

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha avançat la convocatòria d’ajudes, pel procediment de tràmit anticipat, de les subvencions per a l’exercici 2018, concretament dels programes de desenvolupament comunitari i dels de promoció i foment del voluntariat, tots dos de l’àrea d’inclusió social.


Aquestes convocatòries han sigut publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i el termini de presentació de les sol·licituds són d’un mes. El model de sol·licitud està disponible al DOGV i al portal de la Generalitat, accedint al apartat Guía prop, Tràmits i servicis.

La Conselleria ha adoptat el procediment de tràmit anticipat per a agilitar, millorar i facilitar la sol·licitud a les entitats municipals i sense ànim de lucre i també per a anticipar els pagaments de les ajudes i dotar a les entitats de major estabilitat.

Respecte a la convocatòria de subvencions per al finançament de programes de desenvolupament comunitari, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives preveu destinar en 2018 un total de 2.830.000 euros a projectes d’entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.

L’objectiu d’aquestes ajudes és subvencionar a entitats per a actuacions d’exclusió social i de lluita contra la pobresa, una línia que s’ha millorat en un 15per cent des de 2015, donant cabuda a la participació de les entitats locals i atenent a la incorporació de més col·lectius, com, per exemple, els que treballen amb persones amb VIH.

Voluntariat
Quant a la convocatòria de subvencions per al desenvolupament i foment del voluntariat a la Comunitat Valenciana en 2018, la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives dóna un nou impuls amb l’increment d’un 25 per cent d’aquesta partida en els pressupostos de 2018. Açò suposa un increment acumulat del 150 per cent des de 2015, que suposar passar dels 170.000 euros als 400.000 euros previstos per al 2018.

Amb aquesta línia pressupostària, la Conselleria d’Igualtat recolza les accions del voluntariat i recolza el treball de les entitats sense ànim de lucre vinculades al voluntariat que contribueixen a millorar la situació dels col·lectius més vulnerables de la societat.