Mapa de despoblació de l’interior
Mapa de despoblació de l’interior

L’Atles estadístic de l’Institut Cartogràfic Valencià mostra informació sobre la població i la seua distribució en el territori. Així, s’aprecia com les zones d’interior són les que han patit un despoblament més acusat en les últimes dècades.


Aquest èxode de població, que va començar a principis del segle XX, s’incrementa a partir de la dècada dels anys seixanta quan la gent de les àrees rurals d’interior van traslladar-se a zones urbanes i costaneres per tal de treballar a la indústria i el sector serveis.

D’aquesta forma, el mapa mostra un panorama demogràfic on les comarques d’interior es troben cada vegada més despoblades i envellides, ja que el 96,5% de la població es troba en comarques urbanes o costaneres.