El temps, Ignasi Llopis, 26-11-14

-Dades a temps real a Vilafranca:

-Dades ressumides per Ignasi Llopis:

El temps, Ignasi Llopis, 26-11-14
El temps, Ignasi Llopis, 26-11-14

-Predicció d’Aemet

-La web cam de Vilafranca